Takže takto to v skutočnosti bolo. Za všetky tie faily môže Mario :)