Od ruského podsvetia dajte ruky preč ...

Prank začína na 0:40 a končí 3:08