Pre porovnanie je hore originál a dole verzia s malými, talentovanými dievčatami.